Kullanım Şartları

1- Siteye erişiminizden veya siteyikullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. İşbu siteninsahibi, yönetimi, işletmesi ve idaresi Alsotech Şirketine aittir. İşbu websitesine; http://www.haberuydusu.com web adresindenulaşılmaktadır. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilenşartlara uymayı kabul etmektesiniz.

Haberuydusu.com bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilirve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhalgeçerlilik kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodikolarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul ederek, siteye devam eden erişiminizveya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabulettiğiniz anlamına gelecektir.

2- İşbu site ve içeriği olduğu gibi kullanımınızasunulmaktadır. Bu siteye giriş yapmak ve kullanmakla sitenin içeriği ile ilgilikullanımdan doğacak riskleri üstlenmiş olursunuz.

Haberuydusu.com yönetimi site içeriği yada üçüncü şahıslarınsitelerindeki içeriklerin kullanımı ve kullanım sonuçları hakkında site forumalanları dahil olmak üzere doğruluk, güvenilirlik, kesinlik konularında ya dabaşka açılardan hiçbir garanti vermez. Aynı şekilde, web sitesinin işletme veidaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar kusur ve bozukluluklarındüzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerdentemizlenmiş olduğu hususunda kullanıcıya herhangi bir öneri ve tavsiyedebulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güvence ve teminatverilmemektedir.

İş bu sitede üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerinebağlantılar ve yönlendiriciler sağlanmakta,üçüncü kişilere ait sitelerdekiiçerik kullanılmaktadır. Üçüncü kişilere ait sitelerdeki bilgiler, ürünler vehizmetler hiçbir şekilde işletilmemekte ve denetlememektedir. Bu sitede veüçüncü şahıs sitelerindeki içerik olduğu gibi sağlanmaktadır ve yukarıdakiparagrafta belirttiğimiz hususlar dahil hiçbir konuda açık ya da dolaylı hiçbir garanti verilmemektedir. Ayrıca, bu durum üçüncü kişilerin web sitelerininiçeriğinin doğruluğu ve güvenirliğinin onaylandığı anlamına gelmemektedir. Bunedenle üçüncü kişilerin web sitelerinde yer alan bilgi veya fikir konusundasorumluluk kabul edilmemektedir. Yine üçüncü kişilerin siteye verdiklerilinklerin web içeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliğinin tarafımızdanonaylandığı anlamı da asla çıkarılmamalıdır.

İşbu web sitesindeki bilgiler sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ilesunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğerbenzeri konularda tavsiye niteliğinde değildir. İşbu web sitesinde yayınlananbilgilere güvenerek yapacağınız herhangi bir işlemin sorumluluğu tamamen sizeaittir.

3- İş bu web sitesi kullanıcılar arasında gerçek zamandaetkileşim olmasını imkanlı kılan forum alanları içerebilir. Forum alanları içinkullanıcılar kendisinden istendiği takdirde, kimlik bilgileri, telefonbilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, eposta, telefon, IP numarası gibiher türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde vermek yükümlülüğündedir.
Haberuydusu.com forum alanlarına gönderilen mesajları,bilgileri ya da dosyaları denetlemek zorunluluğu yoktur. Ancak, tek taraflıolarak her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya dayayından kaldırma hakkını ve herhangi bir adli ya da idari isteğe yanıt vermekiçin her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar. İşbu websitesinde yayınlanan her türlü kullanıcı mesajları, yayınlar ve benzerieklemeler ilgili kişinin kendi görüşlerini yansıtmakta olup sadece kullanıcıyıbağlar. Haberuydusu.com bu görüş ve fikirlerden ve ilgilimesaj, ekleme ve yüklemeler ile her tür diğer içerikten sorumlu değildir. Forumalanlarında yayınlanmış görüşler Haber7'nin kabul ya da reddettiği anlamınagelmez.

Forum alanlarını ve iş bu web sitesini kullanırken aşağıdaki şartlarauymayı kabul edersiniz:

- içeriği hukuka aykırı yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan,genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, pornografik, aşağılayıcı,karalayıcı, küfürlü, lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ve görüş,

- suç teşkil edecek veya suça teşvik edici nitelikte veya ulusal veuluslararası kanunlara aykırı olan veya başkalarının kişisel haklarınızedeleyici, çiğneyici, hakaret edici, özel hayatlarına ve kamu haklarına tecavüzteşkil eden veya fikri mülkiyet hukuku ve ilgili diğer kanunla tarafındankorunan telif hakları, patent, tasarım, ticari sır veya diğer fikri mülkiyethakları ile bunlara ek olarak eser sahibinden izin almaksızın işleme ve derlemeeser haklarına karşı ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazı, makale,resim, görüntü, fotoğraf, haber, yazılım programı veya benzeri unsurlar,

- kin, nefret, ırkçılık, bağnazlık, başkalarına karşı her türlü fiziki tecavüzüteşvik eden veya küçüklere zararlı olabilecek, rahatsız edici, saldırgan veyabaşkalarına saldırganlığı teşvik edici, her türlü mesaj, eklemeler ve yayınlar,

- küçükleri şiddet ve cinselliğe yönelten, teşvik eden veya kanuna karşıfaaliyetler hakkında eğitici bilgi veren, yasadışı silahların üretimi, nasılyapıldığı, nasıl satıldığı hususunda bilgi veren mesajlar,

- diğer kullanıcılara vermek üzere ve ticari amaçlı veya diğer başka yasalolmayan amaçlar için kullanmak üzere web sitesini kullananların şifre vekişisel bilgilerini istemek veya almak,

- virüs veya zararlı spamlar içeren veya virüs yaratan her türlü mesaj, eklemeve yüklemeler , istenmeyen e-mail, zincirleme mektup, davetsiz toplu e-mailveya spam göndermek veya web sitesini ticari amaç için kullanmak, reklam,satış, ticari faaliyetle ilgili unsurlar taşıyan mesaj bırakma, eklemelerdebulunma veya yükleme yapmak, yasaktır.
Aksi takdirde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıyaaittir. Kullanıcı Haber7 Yönetiminin bu nedenlerle muhatap olacağı her türlütalebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı idari ve cezai para cezalarıdahil her türlü tazminatı Haberuydusu.com 'a ödemekleyükümlüdür.

4- Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasındandoğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleriyetkili kılınmıştır.

Haberuydusu.com yönetimi yukarıda belirtilen kullanımkoşullarını dilediği her zaman geliştirebilir ve güncelleyebilir.Kullanıcıların bildirdiği adres, kullanıcılara yapılacak her türlü bildirimiçin yasal adres kabul edilir. Haber 7 kullanıcılarının kimlikle

Köşe Yazıları
En Çok Okunanlar
Oyun Oyna